Big Data

 

Big Data to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem dużych zbiorów danych, manipulowaniem czy też przesyłem ich. Mamy doświadczenie w tworzeniu aplikacji w tym obszarze. Wykorzystujemy takie narzędzia jak Apache Kafka do przesyłu danych. Dane są przez nas modyfikowane i zapisywane w bazach danych takich jak PostgreSQL. Dostarczamy też rozwiązania pozwalające na szerokie przeszukiwania zbiorów wykorzystując takie narzędzia jak ElasticSearch.

PostgreSQL

Postgres jest to relacyjna baza danych. Jest jedną z najpopularniejszych tego typu baz. Wykorzystuje ona język SQL. Jest to jedna z baz danych wykorzystywanych przez nas w projektach i aplikacjach gdzie przechowywane są dane i informacje.

Elasticsearch

Jest to otwarty silnik wyszukiwania danych. Pozwala na pełne wyszukiwanie w dokumentach tekstowych. Jest rozwijany w języku Java oraz zapewnia bardzo dużą ilość możliwych aplikacji klienckich w różnych językach programowania. W projektach jest on wykorzystywany przez nas w przypadkach gdy potrzeba jest zapewnić szybkie i skalowalne wyszukiwanie.

Apache kafka

Apache kafka to message broker czyli broker wiadomości. Jest to biblioteka udostępniona przez firmę Linkedin i rozwijana jest w języku Scala. Jej zadaniem jest przesył dużej ilości wiadomości zawierających dane czy powiadomienia. Wykorzystujemy go w naszych produktach aby tworzyć architekturę opartą o metodologie event sourcing czy przesyłać zbiory danych.